ديگران
ابراهيم حقيقي:
نقاشي‌هاي مميز، همه اطلاعات نقاشي من بود
ابراهيم حقيقي در گفت‌وگويي با روزنامه همشهري از تجربه‌هايش در مورد آشنايي با بزرگان هنر و تجربه سينمايي‌اش سخن گفته است. حقيقي در اين گفت‌وگو اذعان داشته كه كل اطلاعات نقاشي مدرنش، نقاشي‌هايي بود كه مرتضي مميز در اول كتاب هفته مي‌گذاشت.

متن کامل >>

يونس شكرخواه:
مميز روزنامه‌نگار
من به جز دوستى شخصى دیرینه با آقا مرتضى، این افتخار را داشتم كه از ممیز روزنامه‌‌نگار هم درس‌ها بگیرم.

متن کامل >>

ساعد مشكي:
مرتضی ممیز، صریح بود و عاشق وطن
ساعد مشكي، از شاگردان مرتضي مميز است كه در حال حاضر عضو انجمن‌ بين‌المللي‌ طراحان‌ گرافيك AGI، بازرس انجمن‌ صنفي‌ طراحان‌ گرافيك‌ ايران IGDS ، مديرمسئول‌ و صاحب‌امتياز نشريه نشان‌، نشريه‌ طراحي‌‌گرافيك ايران و مدیرمسئول نشر مشکی است. به بهانه سالروز تولد زنده‌‌یاد استاد مرتضی ممیز با وي گفت‌وگويي انجام داده‌ايم كه در ذيل مي‌خوانيد:

متن کامل >>

فخرالدين فخرالديني:
قيافه و ميميك صورتش براي عكس مناسب بود
فخرالدين فخرالديني از دوستان مميز بود و تنها يك عكس از مميز گرفته است. وي در مورد احساسش درباره آن عكس چنين مي‌نويسد:

متن کامل >>

افسانه مميز:
از روحيه ساده و صميمي‌اش دلم گرم مي‌شد
افسانه مميز، همسر مرتضي مميز، به مناسبت سالگرد زادروز همسرش يادداشتي را منتشر كرد:

متن کامل >>


2 صفحه بعدی >>